Koopakte
Behoudens nadere afspraken gelden de standaard regels, zoals deze voorkomen in de modelkoopakte die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM, de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis. Deze kan op verzoek worden toegezonden.

Een rechtsgeldige koopovereenkomst ontstaat pas ná ondertekening van de koopovereenkomst door beide partijen.
Een mondelinge overeenstemming tussen de particuliere verkoper en de particuliere koper (die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) is niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. 

Van een rechtsgeldige koop is pas sprake als de particuliere verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge overeenstemming per e-mail of een toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een ‘ondertekende koopovereenkomst’. 

Klik op onderstaande link voor "Vraag en antwoord - kopen of verkopen huis" van de NVM.

https://www.nvm.nl/service/vraagenantwoord